Figurka zoomorficzna ze stanowiska Beszyn 7, powiat włocławski

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 28 (2011) s. 167-172
Magdalena Piotrowska, Karolina Kot

 

do góry