Źródła kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 23 w Czelinie w świetle problematyki wyposażenia grobów ze schyłku neolitu i początku epoki brązu nad dolną Odrą

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 28 (2011) s. 57-73
Krzysztof Kowalski, Agnieszka Matuszewska

 

do góry