Osadnictwo jenieckie we wcześniejszym średniowieczu polskim : uwagi o sprawie obcego elementu etnicznego w toponomastyce polskiej

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 3 (1969) s. 345-384
Halina Modrzewska

 

do góry