"Sumariusz protokołów Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815-1867", Część I: "1815-1830", Tom I: "Sekcje: O. I-II, III", pod red. K. Konarskiego, F. Ramotowskiej, Warszawa 1958 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 34 (1961) s. 199-201
Jakub Sawicki , Kazimierz Konarski (aut. dzieła rec.), Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry