Plany ogólne Warszawy w Archiwum Głównym Akt Dawnych (1809-1915)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 94 (1995) s. 52-75
Henryk Bartoszewicz, Agnieszka Bartoszewicz

 

do góry