"Das Polenbild der Deutschen 1772-1848”, red. Gerard Koziełek, Wolfgang Drost, Heidelberg 1989 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 81, Numer 3-4 (1990) s. 724-726
Stefan Kieniewicz , Gerard Koziełek (aut. dzieła rec.), Wolfgang Drost (aut. dzieła rec.)

 

do góry