Loża "Solidarność" i Zakon B'nei B'rith. Z dziejów parawolnomularstwa żydowskiego na ziemiach polskich

Przegląd Historyczny, Tom 99, Numer 2 (2008) s. 249-275
Anna Kargol

 

do góry