Historyk wobec źródeł : (na marginesie książki Jerzego Eislera, Polski rok 1968, Warszawa 2006)

Przegląd Historyczny, Tom 99, Numer 2 (2008) s. 310-324
Andrzej Chojnowski , Jerzy Eisle (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy Eisler ,Polski rok 1968 ,Warszawa 2006

 

do góry