"Bibliografia. Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych", praca zbiorowa pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka, Warszawa 1960 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 8 (1963) s. 164-165
Maria Szymańska , Helena Hleb-Koszańska (aut. dzieła rec.), Maria Dembowska (aut. dzieła rec.), Henryk Sawoniak (aut. dzieła rec.)

 

do góry