"Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku", wyd. Barbara Bętkowska i Janina Bieniarzówna, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 5 (1957), nr 1 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 4 (1959) s. 199-200
Jerzy Wisłocki , Barbara Bętkowska (aut. dzieła rec.), Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.)

 

do góry