"Československo můj osud. Kniha života českeho demokrata 20. stoleti", Prokop Drtina, Svazek prvni-Svazek druhý, Toronto 1982 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 2 (1984) s. 346-349
Jerzy Tomaszewski , Prokop Drtina (aut. dzieła rec.)

 

do góry