"Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim", Artur Gałkowski, Łódź 2008 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 54 (2010) s. 319-321
Katarzyna Skowronek , Artur Gałkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry