Carat wobec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772-1831

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 98, Numer 3 (1991)
Irena Rychlikowa

 

do góry