"Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w Polsce w świetle badań archiwalnych", Eugenia Triller, Wrocław 1963 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 11 (1966) s. 203
Jerzy Luciński , Eguenia Triller (aut. dzieła rec.)

 

do góry