Dzieci nieślubne i podrzutki w warszawskiej parafii św. Krzyża w XVIII wieku

Roczniki Humanistyczne, Tom 35, Numer 2 (1987) s. 305-315
Cezary Kuklo

 

do góry