Wstępne badania architektury gotyckiej kościoła klasztornego w Lubiążu - pow. Wołów

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 34, Numer 1 (1972) s. 3-6
Józef Pilch

 

do góry