Polski pseudonim konspiracyjny okresu II wojny światowej - propozycja klasyfikacyjna

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 52 (2007) s. 229-252
Kinga Zawodzińska-Bukowiec

 

do góry