"Ewoljucija feodalisma w Rossii. Socialno-ekonomiczeskije problemy", W. I. Buganow, A. A. Preobrażenskij, Ju. A. Tichonow, Moskwa 1980 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 72, Numer 4 (1981) s. 786
Kazimierz Stembrowicz , W. I. Buganow (aut. dzieła rec.), A. A. Preobrażenskij (aut. dzieła rec.), Ju. A. Tichonow (aut. dzieła rec.)

 

do góry