Portret zbiorowy międzywojennego wolnomularstwa polskiego (Losy pewnej formacji inteligenckiej)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 101, Numer 1 (1994)
Ludwik Hass

 

do góry