Uwagi do problemu kampanii Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych jesienią 1656 roku

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Andrzej Rachuba

 

do góry