Pierwsza Sicz Zaporoska na Tomakówce

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Andrij Gurbik

 

do góry