"Biografia jako język", Edward Balcerzan [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja]

Literary Studies in Poland, Tom 1 (1978) s. 163-165
Edward Balcerzan , Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) , P. Graff (tł.)

 

do góry