Uwagi o aktualnym stanie i kierunkach polskich i niemieckich badań nad historią Pomorza Zachodniego

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 68, Numer 2-3 (2003) s. 221-228
Zygmunt Szultka

 

do góry