O genezie i dacie statutu krakowskiego Władysława Jagiełły

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 20, Numer 2 (1968) s. 59-65
Wacław Uruszczak

 

do góry