"Cori spezzati, t. 1: The development of sacred polychoral music to the time of Schütz, t. 2: An anthology of sacred polychoral music", Anthony F. Carver, Cambridge 1988 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 37, Numer 2 (145) (1992) s. 102-107
Barbara Przybyszewska-Jarmińska , Anthony F. Carver (aut. dzieła rec.)

 

do góry