Europejski wymiar polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz jej implikacje dla Polski

Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], Tom 5, Numer 4 (2008) s. 159-178, 387-388
Erhard Cziomer

 

do góry