Seminarium Diecezjalne w Przemyślu pod kierownictwem Księży Misjonarzy (1687-1783)

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 11 (1960) s. 255-260
Jan Rąb

 

do góry