"Dzieła", Marcin z Bragi; tł. ks. Władysław Wójcik, ks. Marek Starowieyski, ks. Marian Rola, Stanisław Kalinkowski, Jakub Lesiński, Michał Michalski; red. ks. Marek Starowieyski, ks. Józef Naumowicz, Kęty 2008 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 46 (2008) s. 197
Jerzy Strzelczyk , Władysław Wójcik (aut. dzieła rec.), Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.), Marian Rola (aut. dzieła rec.), Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.), Jakub Lesiński (aut. dzieła rec.), Michał Michalski (aut. dzieła rec.), Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.), Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry