Znaki wodne papierni warszawskiej z pierwszej połowy XVI wieku

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 66 (1978) s. 185-190, 366
Włodzimierz Budka

 

do góry