"Sigiile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic", Maria Dogaru, Bucureşti 1976 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 232-234
Józef Szymański , Maria Dogaru (aut. dzieła rec.)

 

do góry