Przezwiska uczniów i nauczycieli stargardzkich szkół

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 279-290
Bożena Stramek

 

do góry