Międzynarodowa konferencja "Slawische Oronymik" (Feriendorf Ossiacher See - Austria 14-15 IX 1992)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 38 (1993) s. 305-307
Kazimierz Rymut

 

do góry