111. Kompania Ochrony Mostów - polsko-włoski oddział 2. Korpusu i jego szlak bojowy od Ankony do Pesaro : konferencja w PAU w Krakowie 28 kwietnia 2005 roku

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Tom 133 (2006) s. 101-107
Krzysztof Strzałka

 

do góry