O istocie i semantycznych własnościach imion własnych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 28 (1983) s. 298-310
Urszula Wybraniec-Skardowska

 

do góry