"Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 1, A-B", S. Rospond, Warszawa-Wrocław 1970 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 18, Numer 1-2 (1973) s. 278-282
Kazimierz Rymut , Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.)

 

do góry