Селищните названия в Дряновско

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 21 (1976) s. 107-124, 326
Н. П. Ковачев.

 

do góry