"Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Dzierżawcze, patronimiczne i rodzinne", I. Halicka, Warszawa 1976 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 23 (1978) s. 282-284
Elżbieta Borysiak , I. Halicka (aut. dzieła rec.)

 

do góry