"Carat wobec Kościoła greckoktaolickiego w zaborze rosyjskim (1796-1839)", Marian Radwan, Roma-Lublin 2001 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 69, Numer 1 (2004) s. 184-186
Sławomir Kalembka , Marian Radwan (aut. dzieła rec.)

 

do góry