"Ciałopalny obrządek pogrzebowy w międzyrzeczu Liwca, Bugu i Krzny we wczesnym średniowieczu", Joanna Kalaga, Warszawa 2006 : [recenzja]

Przegląd Archeologiczny, Tom 55 (2007) s. 188-198
Michał Parczewski , Joanna Kalaga (aut. dzieła rec.)

 

do góry