Jak powstawał pomnik Poznańskiego Czerwca : decydujące spotkanie - marzec 81

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 69, Numer 2 (2001) s. 176-187
Ewa Najwer

 

do góry