"Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej", Władysław Makarski, Lublin 1986 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 33 (1989) s. 269-271
Edward Breza , Władysław Makarski (aut. dzieła rec.)

 

do góry