Ze studiów nad zbiorem Karnkowskiego : nieznane uchwały kongregacji piotrkowskiej z 7 listopada 1554 r.

Przegląd Historyczny, Tom 37 (1948) s. 227-242
Jakub Sawicki

 

do góry