Sześć nieznanych pieczęci króla Stanisława Leszczyńskiego w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 56 (1971) s. 149-159, 347
Jerzy Gutkowski

 

do góry