Na marginesie tzw. supliki torczyńskiej

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 59, Numer 1 (1952)
Jerzy Michalski

 

do góry