Śląskie nagrobki i epitafia wieku reformacji jako "teksty kultury"

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 3 (1994) s. 241-259
Jan Harasimowicz

 

do góry