Wczesnośredniowieczne ślady prosa zwyczajnego panicum miliaceum L. na polepie ze Słupna, gmina Borowiczki, woj. Płock

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 33 (1981) s. 135-136
Melania Klichowska

 

do góry