Les dictionnaires des sciences onomastiques en Pologne.

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 27 (1982) s. 348

 

do góry