Leon Barszczewski - fotograf dawnej Samarkandy

Spotkania z Zabytkami, Tom 32, Numer 3 (253) (2008) s. 33-35, 4
Igor Strojecki, Tomasz Urzykowski

 

do góry