"Szlachta w województwie krakowskim w świetle rejestrów pogłównego z 1662 roku", Anna Leszuk, "Przegląd Historyczny", vol. LXXIX, 1988, No. 3 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 62 (1990) s. 243-244
, Anna Leszuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry