"Ze studiów nad senatem rzymskim w okresie schyłku republiki", Leon Tadeusz Błaszczyk, Łódź 1965 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 60, Numer 1 (1969) s. 186-189
Roman Buksiński , Leon Tadeusz Błaszczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry